facebook
UE LEADER+ Turystyczna podkowa PROW 2014 - 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania,
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

[Rozmiar: 185548 bajtów]
06.07.2012

Marzec 2004 roku zapoczątkował powstanie grupy partnerskiej składającej się z pięciu gmin: Dobczyce, Myślenice, Pcim, Siepraw i Wiśniowa, które połączyły wspólne cele i chęć współpracy nie tylko na płaszczyźnie samorządowej. Ochrona zlewni rzeki Raby oraz Jeziora Dobczyckiego jest priorytetowym zadaniem wszystkich gmin okalających Jezioro oraz Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa. Jezioro jest zbiornikiem wody pitnej dla miasta Krakowa. Wszystkie gminy łączą nie tylko podobne problemy gospodarcze, społeczne czy ekonomiczne, ale przede wszystkim związane z ochroną środowiska, zachowaniem czystości wody oraz szerokim promowaniem aktywnego udziału mieszkańców w życiu lokalnych społeczności.

Grupa partnerska, analizując problemy oraz szanse mikroregionu wypracowała koncepcję wdrażania nowych technologii i know-how oraz wykorzystywania zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz szeroko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich. 

W celu wykorzystania potencjału drzemiącego w mieszkańcach Gmina Siepraw, w grudniu 2004r., wystąpiła do Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z wnioskiem o dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Wykorzystanie nowych technologii i know-how w aktywizacji lokalnych środowisk społecznych i gospodarczych zmierzających do rozwoju gmin sąsiedztwa Jeziora Dobczyckiego” w ramach Pilotażowego Programu LEADER+ (Sektorowego Programu „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”). Pozostałe gminy są parterami projektu. Z chwilą przystąpienia do opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach PP Leader+ władze samorządowe uściśliły swoją współprace podpisując wstępną deklarację współpracy – PIERWSZY KROK DO SUKCESU.

W lipcu 2005r Gmina Siepraw otrzymała wiadomość, że wniosek został pozytywnie oceniony i można rozpocząć realizację projektu. Wysokość dotacji to 100% kosztów kwalifikowalnych, czyli 100 tys. zł – DRUGI KROK DO SUKCESU.

Celami projektu były: 
  1. mobilizacja ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich,
  2. promocja obszarów wiejskich,
  3. wsparcie procesu tworzenia Lokalnej Grupy Działania,
  4. wsparcie przygotowania strategii rozwoju obszarów wiejskich (ZSROW)

Realizacja projektu rozpoczęła się w połowie października 2005r i trwała do kwietnia 2006r, kiedy to finalnym efektem pracy była sformalizowana Lokalna Grupa Działania oraz opracowana Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich. SUKCES.

 


M.S.


Kontakt
Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa


OZE

32-433 Lubień 34 (budynek OSP Lubień)

Kom.: 603 219 938
Biuro czynne: pon.-pt. godz.: 7:00-15:00

oze@turystycznapodkowa.pl

LEADER

ul. Jana Pawła II 38 32-447 Siepraw

Tel.: 12 274 62 99
Kom.: 504 170 216
Biuro czynne: pon.-pt. godz.: 7:00-15:00

biuro@turystycznapodkowa.pl
Odwiedziny
Darmowy licznik odwiedzin
[Rozmiar: 185548 bajtów]
Gmina Pcim Gmina Wiśniowa Gmina Siepraw Gmina Dobczyce Gmina Raciechowice Gmina Tokarnia Gmina Lubień Urzšd Marszałka Województwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnicta Ministerstwo Rolinictwa KSOW Małopolska Sieć LGD
UE LEADER+ Turystyczna podkowa PROW 2014 - 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania,
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Powered by SerwKomp CMS 2.0S © 2003-2015 Serwkomp Łukasz Matys